ინფორმაციული ტექნოლოგიები და გადაწყვეტილებები

პროგრამული უზრუნველყოფის შემუშავება

ზოგადი მიმოხილვა

 

  კომპანია აითიეს -ის საქმიანობის მთავარ მიმართულებას წარმოადგენს  ბიზნეს პროცესების ეფექტური წარმართვისათვის საჭირო პროგრამული გადაწყვეტილებების შემუშავება და განვითარება. პროგრამული გადაწყვეტილების შექმის მიზნით კომპანია „აი-თი-ეს“ -ის მაღალკვალიფიციურ დეველპერების და სისტემის ადმინისტრატორების გუნდი გეხმარებათ ბიზნეს-საქმიანობის ეფექტური წარმართვისათვის საჭირო ტექნიკური და ფუნქციონალური მოთხოვნების ჩამოყალიბებაში.

 

 ჩამოყალიბებული მოთხოვნების საფუძველზე კომპანია გეხმარებათ ამოცანის დასახვაში , რის შედეგადაც იწყება საჭირო პროგრამული უზრუნველყოფის (ების) დანერგვა და განვითარება.

 

  საბაზრო მოთხოვნებიდან გამომდინარე საბანკო-საფინანსო ინსტიტუტების, კორპორაციული და სახელმწიფო ორგანიზაციების დაკვეთით კომპანიამ „აი-თი-ეს“ შექმნა და განავითარა შემდეგი საინფორმაციო ტექნოლოგიური პროდუქტები:

 

  

  1.  დოკუმენტების მართვის სისტემა:  (საბანკო-საფინანსო ინსტიტუტებისა და სახელმწოფო ორგანოებისთვის)

 

  2.  ავტოპარკირების მართვის სისტემა (კორპორაციული და მცირე-და საშუალო ბიზნესის ორგანიზაციებისთვის.

 

  3.  რეალურ დროს ანგარიშსწორების სისტემა  (საბანკო-საფინანსო ინსტიტუტებისთვის)

 

  4.  პროგრამული უზრუნველყოფის შექმნა დამკვეთის მოთხოვნით

 

 

 

 

News from ITS

ხელშეკრულებების მართვის მოდული

  აი-თი-ეს _მა  დასრულა მუშაობა "ხელშეკრულებების ელექტრონული მართვის მოდულის" შექმნაზე და წარმატებით დანერგა რამდენიმე წამყვან ორგანიზაციაში.
პარკირების მართვის სისტემის დანერგვა

აი-თი-ეს _ მა შექმნა ავტოპარკირების მართვის სისტემა, რომელიც დაინერგა და წარმატებით ფუნქციონირებს რამდენიმე წმაყვან ორგანიზიაცში.