ინფორმაციული ტექნოლოგიები და გადაწყვეტილებები

კომპანია აი-თი-ეს

 აი-თი-ეს გთავაზობთ საიმედო პარტნიორობას ინფორმაციული ტექნოლოგიების სფეროში. ჩვენ მიერ შექმნილი პროგრამული გადაყვეტილებები, IT სერვისები და მსოფლიო ბენდების  მიერ წარმოებული ინფრასტრუქტურა დაგეხმარებათ ბიზნესის სტაბილურ, უსაფრთხო და ეფექტურ ფუნქციონირებისაში. 

 

News from ITS

ხელშეკრულებების მართვის მოდული

  აი-თი-ეს _მა  დასრულა მუშაობა "ხელშეკრულებების ელექტრონული მართვის მოდულის" შექმნაზე და წარმატებით დანერგა რამდენიმე წამყვან ორგანიზაციაში.
პარკირების მართვის სისტემის დანერგვა

აი-თი-ეს _ მა შექმნა ავტოპარკირების მართვის სისტემა, რომელიც დაინერგა და წარმატებით ფუნქციონირებს რამდენიმე წმაყვან ორგანიზიაცში.