ინფორმაციული ტექნოლოგიები და გადაწყვეტილებები

 

საინნორმაციო ტექნოლოგიების სერვისები

დეველოპმენტი

 

თქვენი საქმიანობის მართვის ხარისხის გაუმჯობესება ჩვენ მიერ შემუშავებული პროგრამული უზრუნველყოფის მეშვეობით

 

 

საინფორმაციო ტექნოლოგიების ადმინისტრირება

 

ჩვენი გუნდის მიერ თქვენი საინფორმაციო ინფრასტრუქტურის და სისტემების ეფექტური მართვა და უსაფრთხოების უზრუნველყოფა 

 

 

მონაცემთა ბაზების მართვა

 

მონაცემთა ბაზების არქიტექტურის შექმნა როგორც ფიზიკური და ვირტუალური სისტემების საშუალებით, მონაცემების შენახვა და მათი უსაფრთხოების უზრუნველყოფა

 

 

პროექტების განხორციელება

 

 "აი-თი-ეს" ის გუნდს აქვს 12 წლიანი გამოცდილება მოკლე და გრძელვადიანი საინფორმაციო ტექნოლოგიების პროექტების განხორციელებისა, კერძოდ პროცესების დაგეგმვა, ანალიზი, კონტროლი, ბიუჯეტის შედგენა, კონსულტაცია და საბოლოო მიზნის მიღწევა

 

 

 

News from ITS

ხელშეკრულებების მართვის მოდული

  აი-თი-ეს _მა  დასრულა მუშაობა "ხელშეკრულებების ელექტრონული მართვის მოდულის" შექმნაზე და წარმატებით დანერგა რამდენიმე წამყვან ორგანიზაციაში.
პარკირების მართვის სისტემის დანერგვა

აი-თი-ეს _ მა შექმნა ავტოპარკირების მართვის სისტემა, რომელიც დაინერგა და წარმატებით ფუნქციონირებს რამდენიმე წმაყვან ორგანიზიაცში.