ინფორმაციული ტექნოლოგიები და გადაწყვეტილებები

 

აი-თი-ეს პროდუქტები

   აი-თი-ეს გთავაზობთ ინფორმაციული ტექნილოგიების სფეროში პროდუქტების 3 ძირითად მიმართულებას, კერძოდ:

 

1 საკუთარი წარმოების პროგრამული უზრუნველყოფები;  

 

2. პარტნიორი ვენდორების მიერ წარმოებული პროგრამული ლიცენზიები და გადაწყვეტილებები;  

3. სერვერული და საკომუნიკაციო აპარატურა.

 

 

News from ITS

ხელშეკრულებების მართვის მოდული

  აი-თი-ეს _მა  დასრულა მუშაობა "ხელშეკრულებების ელექტრონული მართვის მოდულის" შექმნაზე და წარმატებით დანერგა რამდენიმე წამყვან ორგანიზაციაში.
პარკირების მართვის სისტემის დანერგვა

აი-თი-ეს _ მა შექმნა ავტოპარკირების მართვის სისტემა, რომელიც დაინერგა და წარმატებით ფუნქციონირებს რამდენიმე წმაყვან ორგანიზიაცში.