ინფორმაციული ტექნოლოგიები და გადაწყვეტილებები

 კომპანიის შესახებ

 

  აი-თი-ეს (ინფორმაციული ტექნოლოგიები და გადაწყვეტილებები) დაარსდა 2006 წლის მარტში. კომპანიის ძირითად საქმიანობას წარმოადგენს საინფორმაციო ტენოლოგიური და სატელეკომუნიკაციო პროდუქტების მიწოდება, ბიზნეს გადაწყვეტილებების დანერგვა/განვითარება და IT მომსახურება.

 

   აი-თი-ეს   ძირითადად ორიენტირებული იყო კორპორაციულ კომპანიებსა და საბანკო სექტორზე, ხოლო ბოლო პერიოდში მიზნად დაისახა  მცირე და საშუალო ბინზეს სეგმენტში პოზიციის გამყარება. 

 

    კომპანიის ამოცანაა მომხმარებლებს შესთავაზოს ბიზნეს პროცესებზე მორგებული IT ტექნოლოგიები, რაც ხელს შეუწყობს სტაბილური და ეფექტური სამუშაო გარემოს შემნასა და განვითარებაში.

 

 

 

 

 

 

 

News from ITS

ხელშეკრულებების მართვის მოდული

  აი-თი-ეს _მა  დასრულა მუშაობა "ხელშეკრულებების ელექტრონული მართვის მოდულის" შექმნაზე და წარმატებით დანერგა რამდენიმე წამყვან ორგანიზაციაში.
პარკირების მართვის სისტემის დანერგვა

აი-თი-ეს _ მა შექმნა ავტოპარკირების მართვის სისტემა, რომელიც დაინერგა და წარმატებით ფუნქციონირებს რამდენიმე წმაყვან ორგანიზიაცში.