ინფორმაციული ტექნოლოგიები და გადაწყვეტილებები

კომპანია აი-თი-ეს

კომპანია "აი თი ეს" დაარსდა 2006 წლის მარტში.  ძირითად საქმიანობას წარმოადგენს საინფორმაციო და საკომუნიკაციო პროდუქტების, ბიზნეს გადაწყვეტილებებისა და სერვისების მიწოდება, დანერგვა და განვითარება. 

Learn more

ელექტრონული დოკუმენტების მართვა

აი-თი-ეს მა შექმნა და განავითარა ელექტრონული დოკუმენტების მართვის რამდენიმე მოდული.

Learn more

News from ITS

ხელშეკრულებების მართვის მოდული

  აი-თი-ეს _მა  დასრულა მუშაობა "ხელშეკრულებების ელექტრონული მართვის მოდულის" შექმნაზე და წარმატებით დანერგა რამდენიმე წამყვან ორგანიზაციაში.
პარკირების მართვის სისტემის დანერგვა

აი-თი-ეს _ მა შექმნა ავტოპარკირების მართვის სისტემა, რომელიც დაინერგა და წარმატებით ფუნქციონირებს რამდენიმე წმაყვან ორგანიზიაცში.